Aktuelles

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

10-06, 2016
Aktuelles, Steuern, Steueroptimierung

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Ordynacja Podatkowa. Nowe przepisy wprowadzają tzw. klauzulę o unikaniu opodatkowania. Jej celem jest ograniczenie działań podatników zmierzających do zmniejszania wysokości płaconego podatku.

Klauzula będzie miała zastosowanie w szczególności w sytuacji osiągnięcia przez podatnika w okresie rozliczeniowym korzyści podatkowej z podejmowanych łącznie czynności w wysokości większej niż PLN 100.000,00.

Zgodnie z ustawą niezależnym organem opiniującym zasadność zastosowania klauzuli będzie 9 osobowa Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.  Jej członkowie zostaną powołani w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nowelizacja ordynacji podatkowej zamieszczonymi na naszym blogu.