Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

11-02, 2015
Aktuelles, buchhaltung, Finanzbuchhaltung
Od 1 stycznia 2015 r. miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, świadczonych dla konsumentów jest kraj, w którym konsumenci posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. ...
Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników

15-07, 2014
Aktuelles, Arbeitsrecht, Personalbuchhaltung
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników. Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. ...
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników

Besteuerung der geldwerten Vorteile bei den Arbeitnehmern

15-07, 2014
Aktuelles, Arbeitsrecht, Personalbuchhaltung
Trybunał Konstytucyjny wskazał na cztery kryteria, które spełnione łącznie pozwalają na zakwalifikowanie innych nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika jako dochodu podlegającego opodatkowaniu. ...
Besteuerung der geldwerten Vorteile bei den Arbeitnehmern