Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników

15-07, 2014
Aktuelles, Arbeitsrecht, Personalbuchhaltung
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników. Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. ...
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników

Besteuerung der geldwerten Vorteile bei den Arbeitnehmern

15-07, 2014
Aktuelles, Arbeitsrecht, Personalbuchhaltung
Trybunał Konstytucyjny wskazał na cztery kryteria, które spełnione łącznie pozwalają na zakwalifikowanie innych nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika jako dochodu podlegającego opodatkowaniu. ...
Besteuerung der geldwerten Vorteile bei den Arbeitnehmern